سمت:

کارآفرین و مشاور کسب و کار

!

هیچ مطلبی یافت نشد

متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.

سوابق تحصیلی
•عضو کمیته داوران جشنواره انتخاب کارآفرین برتر سال 1396 از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی•عضو کمیته علمی و داوران جشنواره شیخ بهایی سال 97•عضو کمیته علمی و هیات داوران نخستین جشنواره علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری• عضو کمیته علمی و داوران جشنواره ملی بهره وری سال 97• عضو کمیته علمی و داوران جشنواره پایان نامه های برتر خیام• عضو کمیته علمی و داوران دومین جشنواره پایان نامه های برتر خیام• عضو کمیته داوران هفدهمین نمایشگاه دستاورد های پژوهش فناوری و فن بازار جمهوری اسلامی ایران از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال 95• عضو کمیته داوران هجدهمین نمایشگاه دستاورد های پژوهش فناوری و فن بازار جمهوری اسلامی ایران از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال 96• عضو کمیته داوران نوزدهمین نمایشگاه دستاورد های پژوهش فناوری و فن بازار جمهوری اسلامی ایران از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال 97• عضو کمیته علمی سومین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی• صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز• مدیر مسئول نشریه جهان شیمی و افق های پیش رو• مدیر مسئول نشریه مدیریت کسب و کار های دانش بنیان• مدیر مسئول نشریه افق های نوین در شیمی• سردبیر نشریه رهیافتی در مدیریت بازرگانی• عضو کمیته داوران فصلنامه مدیریت توسعه فناوری • عضو کمیته داوران نشریه• عضو کمیته داوران نشریه _action=info• عضو کمیته داوران نشریه Environmental Health Engineering and Management • عضو کمیته علمی و هیئت داوران مجله نخبگان علوم مهندسیhttp://elitesjournal.com/fa/page.php?rid=38• عضو کمیته داوران مجله مهندسی زیر دریا• عضو کمیته داوران فصلنامه علوم و فناوری دریا• عضو کمیته داوران نشریه International Journal of Human Capital in Urban Management• عضو هیئت تحریریه وکمیته علمی و داوران فصلنامه رهیافتی بر مدیریت نوین • عضو کمیته داوران مجله علمی تخصصی مدیریت فراگیر• عضو کمیته داوران مجله علمی تخصصی مدلسازی در مهندسی• عضو کمیته داوران نشریه اخلاق در علوم و فناوری• عضو کمیته داوران فصلنامه علمی تخصصی رویکرد های پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری• عضو کمیته داوران نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی• عضو کمیته داوران فصلنامه مدیریت توسعه و تحول• عضو کمیته داوران نشریه علمی پژوهشی ژئو مکانیک نفت• عضو کمیته داوران نشریه گردشگری و توسعه• عضو کمیته داوران نشریه زمین شناسی مهندسی• عضو کمیته داوران نشریه علمی پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی ایران• عضو هیئت تحریریه نشریه پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی • عضو هیئت تحریریه نشریه جهان نوین• عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری• عضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری• عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی سالانه فناوری های نوین و علم نانو• عضو کمیته علمی اولین همایش مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی• عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس مدیریت دانش• عضو کمیته داوران دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش و فناوری علوم مهندسی ایران• عضو کمیته داوران پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری• عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روان شناسی و علوم تربیتی• عضو کمیته علمی و داوران دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روان شناسی و علوم تربیتی• عضو کمیته داوران دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز• عضو کمیته علمی اولین کنفرانس مدیریت و حسابداری ایران• عضو کمیته علمی دومین کنفرانس مدیریت و حسابداری ایران• عضو کمیته علمی سومین کنفرانس مدیریت و حسابداری ایران• عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی• عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار های دانش بنیان• عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار های دانش بنیان • عضو کمیته علمی و داوران نخستین همایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی • عضو کمیته علمی و داوران دومین همایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی • عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین آموزش و پژوهش در کشور های جهان اسلام• عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روان شناسی ، علوم تربیتی و جامعه شناسی• عضو کمیته علمی و داوران دومین کنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روان شناسی ، علوم تربیتی و جامعه شناسی• عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای علمی پژوهشی در علوم انسانی• عضو کمیته علمی و داوران هفتمین کنفرانس بین المللی انرژی و محیط زیست• عضو کمیته علمی و داوران اولین کنگره ملی حقوق،جامعه شناسی و علوم سیاسی• عضو کمیته علمی و داوران چهارمین کنفرانس ملی عمران معماری و شهرسازی• عضو کمیته علمی و داوران پنجمین کنفرانس ملی عمران معماری و شهرسازی• عضو کمیته علمی و داوران ششمین کنفرانس ملی عمران معماری و شهرسازی• عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر• عضو کمیته علمی کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و توسعه فناوری• عضو کمیته علمی و داوران سومین کنفرانس سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی• عضو کمیته علمی و داوران چهارمین کنفرانس سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی• عضو کمیته علمی و داوران سومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات• عضو کمیته علمی و داوران پنجمین کنگره ملی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت حسابداری و اقتصاد• عضو کمیته علمی و داوران ششمین کنگره ملی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت حسابداری و اقتصاد• عضو کمیته علمی و داوران چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم• عضو کمیته علمی و داوران سومین کنفرانس ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت• عضو کمیته علمی و داوران هفتمین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی و محیط زیست• عضو کمیته علمی و داوران سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی• عضو کمیته علمی و داوران پنجمین همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران• عضو کمیته علمی و داوران اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی• عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس ملی توسعه فناوری و بهبود فضای کسب و کار• عضو کمیته علمی و داوران دوازدهمین همایش ملی انرژی• عضو کمیته علمی و داوران سومین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در علوم انسانی چالش ها و راه حل ها• عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران• عضو کمیته علمی و داوران دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران• عضو کمیته علمی و داوران سومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران• عضو کمیته علمی و داوران ششمین همایش بین المللی علوم انسانی،مدیریت و روانشناسی در جامعه• عضو کمیته علمی و داوران همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات• عضو کمیته علمی و داوران چهارمین کنفرانس علوم مدیریتی ایران(با رویکرد نوآوری های مدیریتی)• عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری• عضو کمیته علمی و داوران کنفرانس ملی مدیریت، کارآفرینی و حسابداری• عضو کمیته علمی و داوران هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری• عضو کمیته علمی و داوران چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت• عضو کمیته علمی و داوران اولین کنفرانس مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی• عضو کمیته علمی و داوران سومین کنفرانس ملی مدیریت اقتصاد کاربردی و تجارت• عضو کمیته علمی و داوران چهارمین همایش بین المللی مدیریت ،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار• عضو کمیته علمی و هیات داوران ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو• عضو کمیته علمی و هیات داوران ششمین کنفرانس ملی وسومین کنفرانس بین المللی عمران معماری و شهرسازی• عضو کمیته علمی و هیات داوران دومین کنفرانس بین المللی انرژی اکو• عضو کمیته علمی و هیات داوران اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی• عضو کمیته علمی و هیات داوران هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران• عضو کمیته علمی و هیات داوران هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران• عضو کمیته علمی و هیات داوران دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی، تاریخ و هنر ایران• عضو کمیته علمی و هیات داوران هفتمین همایش بین المللی سالانه مدیریت• عضو کمیته علمی و هیات داوران دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش و مطالعات در حوزه علوم انسانی و اسلامی• عضو کمیته علمی و هیات داوران سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی پایدار• عضو کمیته علمی و هیات داوران بیستمین کنفرانس بین المللی ضدبازاریابی• عضو کمیته علمی و هیات داوران دومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، حقوق و مطالعات دینی• عضو کمیته علمی و هیات داوران دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری• عضو کمیته علمی و هیات داوران اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت حسابداری و حقوق• عضو کمیته علمی و هیات داوران کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت

سوابق اجرایی

-سردبیر علمی و فناوری خبرگزاری صبح ملت-رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد-خبرنگار و عضو اصلی خانه مطبوعات استان خوزستان-صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز-مدیر مسئول نشریه مدیریت کسب و کار های دانش بنیان-مدیر مسئول نشریه افق های نوین در شیمی-سردبیر نشریه رهیافتی در مدیریت بازرگانی-کاندیدای پنجمین انتخابات شورای اسلامی کلانشهر اهواز-صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری تجهیز نیوز