تاریخ شروع

10:00 ق.ظ

شنبه - 1400/02/04

تاریخ پایان

12:00 ب.ظ

شنبه - 1400/02/04

آدرس

https://formaloo.com/damam

آیین افتتاحیه دانشگاه مردمی اقتصاد مقاومتی♦️
.
به همت انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی و مجمع عالی اقتصاد مقاومتی و با همکاری خبرگزاری فارس و نود اقتصادی
.
شنبه 4 اردیبهشت ساعت 9 صبح در خبرگزاری فارس