15 اردیبهشت
2:00 ب.ظ - 9:00 ق.ظ دانشگاه مردمی اقتصاد مقاومتی

فراخوان ثبت نام در دانشگاه مردمی اقتصاد مقاومتی

04 اردیبهشت
10:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ https://formaloo.com/damam

آیین افتتاحیه دانشگاه مردمی اقتصاد مقاومتی