نمایش 1–6 از 77 نتیجه

مدل قیمت گذاری بازار کالاها و خدمات در اقتصاد مقاومتی

بدون امتیاز 0 رای

چکیده مقاله:

در این تحقیق به روش اجتهادی (تحلیلی توصیفی) و با مراجعه به ادله شرعی، موضوع قیمت‌گذاری از منظر فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد: در شرایط عادی اقتصاد هیچکس حق قیمت‌گذاری نداشته و قیمت توسط بازار تعیین می‌شود. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، ابتدا محتکر و انحصارگر موظف به عرضه کالا می‌شود. در صورت امتناع وی از قیمت عادلانه، مجبور به کاهش قیمت می‌گردد و در صورت امتناع از عرضه کالا به قیمت عادلانه، برای او قیمت خاصی تعیین می‌شود و در مواردی که نوبت به تعیین قیمت می‌رسد، حاکم شرع با مراجعه به دیدگاه کارشناسان، قیمت‌ها را به گونه‌ای (عادلانه) تعیین می‌کند.

0
رایگان!

ارزیابی کتب اقتصاد ایران بر اساس اهداف نظام اقتصادی اسلام

بدون امتیاز 0 رای

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به عنوان گامی اولیه، به نقد محتوایی کتب اقتصاد ایران بر اساس اهداف این نظام می‌پردازد.

0
رایگان!

بررسی تأثیر صادرات غیرنفتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تولید ملی

بدون امتیاز 0 رای

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر صادرات غیرنفتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تولید ملی ایران است.

0
رایگان!

تأثیر حکمرانی و عوامل اقتصاد دانش‌بنیان بر صادرات اقتصادهای نوظهور

بدون امتیاز 0 رای

چکیده مقاله:

تأثیر حکمرانی و عوامل اقتصاد دانش‌بنیان بر صادرات اقتصادهای نوظهور بر اساس نظریه های جدید رشد اقتصادی و اقتصاد بین الملل بهبود شاخص های نهادی می تواند از طریق ایجاد فضای رقابتی و بازاری مطمئن و نیز کاهش هزینه های مبادلاتی موجب افزایش قدرت رقابت پذیری و توسعه صادرات گردد.

0
رایگان!

اقتصاد دانش محور

بدون امتیاز 0 رای

متن نوشتار:

در اين نوع از اقتصاد، دانش به عنوان مهمترين منبع و يادگيري مهمترين فرايند آن است. همچنين اقتصاد دانش محور آن است كه توليد، توزيع و استفاده از دانش در آن نقش اصلي و غالب براي توليد ثروت دارد. كشور ما چند وقتي است كه در زمينه اقتصاد دانش محور وارد عرصه تحقيق و پژوهش شده است. ولي نياز به برنامه ريزي محور و جايگاه آن در كشور و نقاط قوت و ضعف كشور در زمينه دستيابي به اين اقتصاد مي پردازيم.

0
رایگان!

تأثیر تحریم های بین المللی بر توسعه اقتصادی ایران

بدون امتیاز 0 رای

چکیده مقاله:

به نظر می رسد با کاهش اقتصاد وابسته به نفت (تغییر ساختار اقتصادی) بهبود ظرفیت داخلی وکاهش آسیب پذیری در قالب اقتصاد مقاومتی و افزایش موافقتنامه های تجاری، بتوان بر تحریم ها فائق آمد.

0
رایگان!