نمایش 1–6 از 3218 نتیجه

بررسی رابطه سیاست های ارزی و تولید ناخالص داخلی ایران

بدون امتیاز 0 رای

یکی از عناصر اصلی سیاست های ارزی، تنظیم قیمت ارز است. نرخ ارز در یک طبقه بندی کلی یا یک نرخی است و یا چند نرخی. اعمال نظر دولت و بانک مرکزی در تنظیم نرخ ارز نیز دو روش جداگانه دارد؛ در برخی موارد نرخ ارز توسط دولت تعیین و به صورت اداری ابلاغ می گردد.

0
14,000 تومان

بهره گیری از الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت نامتقارن در شناسایی آثار تغییرات نرخ ارز ماهانه بر تولید ناخالص داخلی فصلی ایران

بدون امتیاز 0 رای

چکیده تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی رگرسیون داده­های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) به بررسی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر متغیر تولید واقعی در کشور ایران طی دوره­ی ۱۳۹۷:۴-۱۳۸۰:۱ بپردازد که اجرای مدلی انعطاف­پذیر، با قدرت توضیح­ دهندگی بالا شامل متغیرهای با تواتر مختلف (برای مثال روزانه، هفتگی و ماهانه) در کنار هم در یک رگرسیون را فراهم می­آورد.

0
14,000 تومان

تاثیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی بر شدت مصرف انرژی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت

بدون امتیاز 0 رای

در این مقاله به بررسی تاثیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان و عملکرد اقتصاد مقاومتی بر شدت مصرف انرژی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره زمانی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ پرداخته شده است.

0
14,000 تومان

بررسی تاثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب رویکرد توابع کاپیوال

بدون امتیاز 0 رای
مقاله حاضر به منظور بررسی تاثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشور های منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا )منطقه منا( که شامل کشور های الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عرب ی، قبرس، می باشند
0
14,000 تومان

تاثیر مصرف انرژی و آلودگی محیط زیستبر رشد اقتصادی کشورهای سازمان همکاری اقتصادی

بدون امتیاز 0 رای

در مطالعه حاضر به منظوربررسی اثرآلودگی محیطزیست و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی درکشورهای سازمان همکاری اقتصاد ی برای دوره زمانی ۲۰۱۸ - ۲۰۰۷با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شده است.

0
14,000 تومان

تاثیر افزایش فرهنگ مالیاتی بر رشد اقتصادی و توسعه مالی کشور

بدون امتیاز 0 رای

یکی از مهم ترین موضوعات تاثیر گذار بر توسعه و رشد اقتصادی و مالی جامعه را می توان ایجاد فرهنگ مالیاتی در جوامع دانست افزایش فرهنگ مالیاتی با بروز رفتار متعهدانه و ایجاد انگیزه و باور در افراد می تواند به تامین درامد دولت ها کمک نموده و ان ها را در اهداف توسعه مالی و رشد اقتصادی یاری نماید.

0
14,000 تومان